GALARA Nedir, Ne İşe Yarar? GALARA Yan Etkileri Nelerdir?

Galara, nöropatik ağrı, epilepsi, yaygın anksiyete bozukluğu ve fibromiyalji gibi sağlık problemlerini tedavi etmek için kullanılır

Bu yazıda, kaygı bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan GALARA İlacı ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir detaylıca açıkladık.

galara ne işe yarar

GALARA Nedir?

GALARA, yaygın Anksiyete Bozukluğu olan yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak kullanılır.

Galara, antikonvülsan olarak da adlandırılan anti-epileptik bir ilaçtır. Etkin maddesi pregabalindir. Galara, sinir sistemi boyunca ağrı sinyalleri gönderen kimyasalları etkileyerek beyindeki sinir uyarılarını yavaşlatır.

Galara 25 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg sert jelatin kapsüller, opak kiremit kırmızısı renkli kapak ve opak beyaz renkli gövde, beyaz veya beyaza yakın toz içerir. 14, 28 ve 56 kapsüllük alüminyum blisterler içeren ambalajda sunulmaktadır ve ağız yoluyla alınmaktadır.

Güncel Galara ilacı fiyatları ve formları:

GALARA Ne İşe Yarar, Ne İçin Kullanılır?

GALARA, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır. 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlik ve etkililik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Galara, nöropatik ağrı, epilepsi, yaygın anksiyete bozukluğu ve fibromiyalji gibi sağlık problemlerini tedavi etmek için kullanılır. Örnek verecek olursak:

 • Nöropatik Ağrı: Galara, zona (herpes zoster) iyileşmesini takiben hasar görmüş sinirlerin neden olduğu ağrıyı tedavi etmek (bu durum post-herpetik nevralji olarak adlandırılır), diyabetli kişilerde (diyabetik nöropati) hasarlı sinirlerin neden olduğu ağrıyı tedavi etmek ve ayrıca omurilik yaralanması ile ilişkili ağrı da dahil olmak üzere yetişkinlerde nöropatik ağrının tedavisinde kullanılan reçeteli bir ilaçtır.
 • Epilepsi: Galara, sekonder jeneralizasyon olsun ya da olmasın parsiyel nöbetleri olan yetişkinlerde yardımcı tedavi olarak kullanılabilir. Galara, sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve genellikle sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu: Galara yetişkinlerde Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) tedavisinde kullanılabilir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Kolaylıklabitkin düşme, konsantrasyonn güçlüğü, huzursuzluk, ani unutkanlık, alınganlık hissi, uyku sorunları, ani ve şiddetli heyecanla karakterize bir sağlık problemidir.Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır ve tedavisi için Galara kullanılır.
 • Fibromiyalji: Galara fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji, kas ve kasların kemiğe yapıştığı yerleri etkileyen yumuşak doku ağrısıdır ve genellikle yetişkin hastalığıdır.

GALARA İlacı Nasıl Kullanılır?

Galara solüsyonu doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Tam dozaj talimatları için ilacın üzerindeki etiketi kontrol ediniz.

Galara, yemekle birlikte veya yemeksiz ağızdan uygulanır.

Galara’yı her gün aynı saatte almak, almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Bir dozu atladıysanız, bir sonraki dozu mümkün olan en kısa sürede alınız ancak bir sonraki dozun zamanı yakınsa atlanan dozu uygulamayın. Aynı anda 2 doz almayınız.

İlaç günde 150 mg ila 600 mg dozunda, 2 veya 3 doza bölünerek uygulanır.

Galara’nın kullanımı hastalıklara göre değişebilir:

 • Nöropatik ağrı için: Tedaviye günde 150 mg doz ile başlanır. Elde edilen etkiye ve toleransa bağlı olarak doz 3-7 gün içinde günlük 300 mg'a ve 7 gün içinde maksimum doz olan günlük 600 mg'a çıkarılabilir.
 • Epilepsi için: Tedaviye günde 150 mg doz ile başlanır. Elde edilen etki ve toleransa bağlı olarak, doz bir hafta içinde günlük 300 mg'a ve bir hafta içinde günlük maksimum doz olan 600 mg'a çıkarılabilir.
 • Yaygın anksiyete bozukluğu için: Tedaviye günde 150 mg doz ile başlanır. Elde edilen etki ve toleransa bağlı olarak doz 7 gün içinde günlük 300 mg'a çıkarılabilir. Olumlu bir etki görülmemesi durumunda doz günde 450 mg'a ve gerekirse 7 gün içinde maksimum doz olan günde 600 mg'a çıkarılır.
 • Fibromiyalji için: Tedaviye günde iki kez 75 mg (150 mg/gün) dozunda başlanır. Elde edilen etkiye ve toleransa bağlı olarak doz 3-7 gün içinde günde 300 mg'a çıkarılabilir. Olumlu bir etki olmaması durumunda doz günde 450 mg'a ve gerekirse 7 gün daha günde maksimum 600 mg doza çıkarılır.

GALARA Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Galara’nın içeriğinde bulunan maddelere karşı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Baş dönmesi ve uyuklama en sık görülen yan etkilerdir. Gözlenen olaylar genellikle hafif veya orta şiddette olmuştur. Baş dönmesi ve uyuklama bunların subjektif toleransına bağlı olarak ilacın kesilmesini gerektiren başlıca yan etkilerdir. İlacın kesilmesine neden olan diğer yan etkiler arasında ataksi, mental konfüzyon, asteni, dikkat bozukluğu, bulanık görme, koordinasyon bozukluğu ve periferik ödemler yer almıştır. Galara yan etkiler:

Enfeksiyonlar ve istilalar:

 • Nadir: nazofarenjit

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları:

 • Nadir: nötropeni

Metabolizma ve beslenme bozuklukları:

 • Yaygın: iştah artışı
 • Nadir: anoreksi, hipoglisemi

Psikiyatrik bozukluklar:

 • Yaygın: öfori, zihinsel karışıklık, libido azalması, uykusuzluk, sinirlilik, oryantasyon bozukluğu
 • Yaygın olmayan: depersonalizasyon, anorgazmi, anksiyete, depresyon, ajitasyon, ruh hali değişimleri, kasvetli ruh hali, kelime bulma güçlüğü, halüsinasyonlar, anormal rüyalar, libido artışı, panik ataklar, apati, inkomni alevlenmesi
 • Nadir: disinhibisyon, heyecanlanma
 • Bilinmeyen sıklık: saldırganlık

Nörolojik bozukluklar:

 • Çok yaygın: baş dönmesi, somnolans
 • Yaygın: ataksi, dikkat bozukluğu, koordinasyon bozukluğu, hafıza bozukluğu, tremor, dizartri, parestezi, denge bozuklukları, sedasyon, letarji
 • Yaygın olmayan: bilişsel bozukluklar, hipestezi, nistagmus, konuşma bozukluğu, miyoklonik nöbetler, hiporefleksi, diskinezi, psikomotor ajitasyon, postural baş dönmesi, hiperestezi, tat körlüğü, mukoz membranlarda ve ciltte yanma hissi, niyet tremoru, stupor, senkop
 • Nadir: hipokinezi, parosmi, disgrafi
 • Sıklığı bilinmeyen: bayılma, psikiyatrik bozukluklar, ruhsal bozukluklar, rahatsızlık

Göz bozuklukları:

 • Yaygın: bulanık görme, diplopi
 • Yaygın olmayan: görme bozuklukları, kısıtlı görme alanları, görme keskinliği kaybı, göz ağrısı, astenopi, göz kuruluğu, göz şişmesi, hiperlakrimasyon
 • Nadir: gözlerde parlama, göz tahrişi, midriazis, osilopsi (izlenen nesnelerin sübjektif salınım hissi), görsel derinlik algısında bozulma, periferik görme kaybı, heterotropi, parlaklığın görsel algısında artış

Kulak ve labirent bozuklukları:

 • Yaygın: vertigo
 • Nadir: hiperaküzyon

Kardiyovasküler sistem bozuklukları:

 • Seyrek: taşikardi, birinci derece atriyoventriküler blok, sıcak basması, arteriyel hipotansiyon, ekstremitelerde soğukluk, arteriyel hipertansiyon, ciltte hiperemi, sinüs taşikardisi, sinüs aritmisi, sinüs bradikardisi
 • Bilinmeyen sıklıkta: kalp yetmezliği, QT aralığında uzama

Solunum sistemi bozuklukları:

 • Yaygın olmayan: dispne, öksürük, nazal mukoza kuruluğu
 • Seyrek: burun tıkanıklığı, burun kanaması, rinit, horlama, boğazda sıkışma

Gastrointestinal sistem bozuklukları:

 • Yaygın: ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, şişkinlik, abdominal distansiyon
 • Yaygın olmayan: aşırı salivasyon, gastroözofageal reflü, ağız mukozasında hipestezi
 • Nadir: asit, disfaji, pankreatit
 • Bilinmeyen sıklıkta: dilde şişme, diyare, bulantı

Deri hastalıkları:

 • Nadir: sudore, papüler döküntü, soğuk ter, ürtiker
 • Bilinmeyen sıklık: Stevens-Johnson sendromu, kaşıntı

Kas-iskelet sistemi bozuklukları:

 • Yaygın olmayan: klonuslar, artronkus, kas spazmları, miyalji, artralji, sırt ağrısı ekstremitelerde ağrı, kas gerginliği
 • Nadir: trakelizm, boyun ağrısı, rabdomiyoliz

Üriner sistem bozuklukları:

 • Yaygın olmayan: disüri, üriner inkontinans
 • Seyrek: oligüri, böbrek yetmezliği
 • Sık olmayan: üriner retansiyon

Üreme sistemi bozuklukları:

 • Yaygın: erektil disfonksiyon
 • Yaygın olmayan: ejakülasyon gecikmesi, cinsel işlev bozukluğu
 • Seyrek: amenore, meme bezlerinde ağrı, meme bezlerinden akıntı, dismenore, meme bezlerinde şişme
 • Bilinmeyen sıklık: jinekomasti

Laboratuvar test anormallikleri:

 • Yaygın olmayan: alanin aminotransferaz, kreatin fosfokinaz ve aspartat aminotransferaz aktivitesinde artış, trombosit sayısında azalma
 • Seyrek: kan glukoz ve kreatinin konsantrasyonlarında artış, kan potasyum konsantrasyonunda azalma, kan lökosit sayısında azalma

Diğer bozukluklar:

 • Yaygın: yorgunluk, ödemler (periferik olanlar dahil), sarhoşluk hissi, yürüme bozukluğu, vücut ağırlığında artış
 • Yaygın olmayan: asteni, düşme, susama, göğüste sıkışma hissi, yaygın ödemler, üşüme, ağrı, anormal hisler
 • Nadir: hipertermi, vücut ağırlığında azalma
 • Bilinmeyen sıklık: yüz ödemi

Özet

Yazıda, GALARA ilacının ne işe yaradığından, yan etkilerinden ve kullanım şeklinden bahsettik. İlaç kullanımına doktor tavsiyesi olarak başlamamalısınız. Kullanım şekli ile ilgili de prospektüs bilgilerinden yararlanabilir ya da eczacınızdan bilgi isteyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Nöropatik ağrı, epilepsi, yaygın anksiyete bozukluğu ve fibromiyalji gibi sağlık problemlerini tedavi etmek için kullanılır.

Epilepsi GALARA sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu? Değerlendirin:
(Toplam Oy: 2098 Ortalama: 5)

İlgili Bağlantılar

Okurların dikkatine:
Web sayfamızın içeriğini oluşturan yazıların amacı genel bilgilendirmedir ve teşhis yada tedavi yerine geçmez. İlgili bilgiler ve öneriler her bünye için değişik sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle paylaştığımız içeriklerde yer alan önerileri uygulamadan önce mutlaka hekim görüşü almanızı tavsiye eder, aksi durumda doğabilecek sonuçlardan sorumlu olmayacağımızı bildiririz.

X